Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utgör Region Uppsalas högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt för region Uppsala.

Regionfullmäktige har fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde för regionfullmäktige. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på Region Uppsalas webbplats. Följ fullmäktige via webb-tv 

Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Regionfullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning samt beslutar i enkla löpande ärenden som rör fullmäktige.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter och det antal ersättare som framgår av länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning. Till höger hittar du en länk med ledamöter i regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges handlingar och protokoll
(öppnas i nytt fönster) 

Handlingar och protokoll 2014-2018 (öppnas i nytt fönster)