Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Beredningen har 13 ledamöter och är direkt placerad under fullmäktige. 

Beredningens ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom områdena demokrati, jämställdhet och integration samt följa hur landstinget arbetar inom dessa områden. Beredningen kan också följa debatten och utvecklingen i stort inom demokrati-, jämställdhet- och integrationsområdet.

Beredningen kan initiera ärenden till fullmäktige samt bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd.

Beredningen har stor frihet att själv forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Berednings­arbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. 
  

Handlingar och protokoll

Här kan du läsa beredningens handlingar och protokoll

2018-06-14
  • Protokoll  
2018-04-10
2018-02-06

 

Föregående Protokoll (öppnas i nytt fönster)

 

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Du kan läsa likabehandlingspolicyn och likabehandlingsplan.

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan