Landstingets pensionärsråd

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan före­trädare för pensionärsorganisationerna och Landstinget i Uppsala län.

Syftet med rådet är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i landstingets verksamhetsplanering, kunna initiera nya pensionärsfrågor och vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Landstingets pensionärsråd, LPR, är organisatoriskt knutet till Landstingsstyrelsen.

Rådet består av fem politiker och ett antal pensionärer från riksorganisation som genom sin distriktsorganisation bedriver organiserad verksamhet inom landstinget.

Pensionärsrådets protokoll

2017-10-02

Protokoll

2017-05-09

Protokoll

2017-04-24

Protokoll

2017-03-20

Protokoll

2016-11-15

Protokoll justerat av ordf

2016-10-10

Protokoll

2016-06-03

Protokoll

2016-02-11

Protokoll

2015-12-10

Protokoll

2015-11-16

 Protokoll 
Godkänt av Ulla Hedin

2015-09-25 Protokoll
2015-05-12 Protokoll
2015-02-27 Protokoll
2014-12-09 Protokoll
2014-05-06 Protokoll
2014-02-11 Protokoll
2013-12-02 Protokoll
2013-09-17 Protokoll
2013-05-13 Protokoll 
2013-02-26 Protokoll 
2012-12-11 Protokoll
2012-10-30  Protokoll 
2012-05-15 Protokoll
2012-02-28 Protokoll