Rådet för delaktighet

Rådet för delaktighet (tidigare Länshandikapprådet) är ett organ där Region Uppsala och brukarorganisationerna i Uppsala län samverkar.

Rådet för delaktighet samarbetar med frågor som berör människor med funktionsnedsättningar. Rådet fokuserar särskilt på frågor som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.

Rådet för delaktighet består av fem landstingspolitiker, representanter från brukarorganisationerna och tjänstemän från landstinget. Ordförande är landstingsrådet Malena Ranch (MP) och sekreterare är Ragna Kihlström, Hälsa och habilitering.

Handlingar och protokoll

 

 

 

2019-xx-xx
  • Handlingar
  • Protokoll  

  

 Föregående protokoll (öppnas i nytt fönster)