Personalutskottet

Personalutskottet ska för regionstyrelsens räkning initiera och följa upp Region Uppsalas övergripande strategiska personalfrågor.

Utskottet arbetar med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och övriga arbetsförhållanden. Utskottet ska bereda ärenden till regionstyrelsen kring de frågor som berör utskottets område.

Personalutskottet har fem ledamöter.

Personalutskottets protokoll

2017-12-07

Protokoll   
Bilagor

2017-11-06

Protokoll   
Bilagor

2017-10-02

Protokoll   
Bilagor

2017-08-30

Protokoll   
Bilagor

2017-05-29

Protokoll   
Bilagor

2017-03-31

Protokoll   

2017-03-03

Protokoll   

2017-01-30

Protokoll   

 

Föregående handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)