Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Beredningens ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom områdena demokrati, jämställdhet och integration samt följa hur landstinget arbetar inom dessa områden. Beredningen kan också följa debatten och utvecklingen i stort inom demokrati-, jämställdhet- och integrationsområdet.

Beredningen kan initiera ärenden till fullmäktige samt bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd.

Beredningen har stor frihet att själv forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Berednings­arbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. 

Beredningen har 13 ledamöter. Till höger hittar du en länk med ledamöter och deras kontaktuppgifter.
  

Handlingar och protokoll

 

2019-xx-xx
  • Handlingar
  • Protokoll  

 

Föregående Protokoll (öppnas i nytt fönster)

 

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Du kan läsa likabehandlingspolicyn och likabehandlingsplan.

Likabehandlingspolicy