Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU

Utskottet för hälso- och sjukvård och Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) initierar och bereder ärenden till landstingsstyrelsens inom utskottets ansvarsområden. Utskottet ska:

  • Bereda strategiska frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det kan gälla ersättningsmodeller för hälso- och sjukvård och reglering av hälso- och sjukvårdsproducenternas uppdrag.
  • Bereda strategiska närvårdsfrågor och folkhälsofrågor.
  • Samordna och stärka landstingets insatser inom forskning, utveckling och utbildning.


Utskottet består av nio ledamöter.

Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU protokoll

2018-06-04

Protokoll   
Bilagor

2018-04-11

Protokoll   
Bilagor del 1
Bilagor del 2

2018-03-13

Protokoll   
Bilagor

2018-02-13

Protokoll   
Bilagor
Bilaga Effektiv nära vård

 

Föregående handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)