Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan före­trädare för pensionärsorganisationerna och Regon Uppsala.

Syftet med rådet är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering, kunna initiera nya pensionärsfrågor och vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Region Uppsalas pensionärsråd, RPR, är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.

Rådet består av fem politiker och ett antal pensionärer från riksorganisation som genom sin distriktsorganisation bedriver organiserad verksamhet inom Region Uppsala.

 
 

Protokoll

 

 Handlingar och protokoll 2012-2018 (Öppnas i nytt fönster)