Sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsen ansvarar för verksamhet som bedrivs av Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Styrelsen ska utforma och ha uppsikt över sjukhusens uppdrag.

Sjukhusstyrelsen har också följande uppdrag:

  • Vårdproduktion rörande specialistvård: riks- region- och länssjukvård
  • Upphandlingar inom sitt verksamhetsområde
  • Delta i närvårdssamverkan
  • Samarbete med universiteten i Uppsala
  • Fokusera på effektiv användning av sjukhusens resurser


Sjukhusstyrelsen består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med styrelsens ledamöter. Där finns också kontaktuppgifter till ledamöterna.

Sjukhusstyrelsen har ett arbestutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med fastställd delegationsordning.

Sjukhusstyrelsens handlingar och protokoll 2019 
(öppnas i nytt fönster)

Handlingar och protokoll 2016-2018 (öppnas i nytt fönster)