Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsen ansvarar för den verksamhet som bedrivs av förvaltningarna Nära vård och hälsa, Folktandvården samt avtalsreglerad verksamhet inom ansvarsområdet.

Vårdstyrelsen har följande uppdrag:

  • Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård
  • Utveckla en kostnadseffektiv vård som svarar mot patienternas behov
  • Samordning av primärvård
  • Delta i närvårdssamverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset
  • Samarbete med universiteten i Uppsala
  • Uppföljning och analys
  • Upphandlingar inom sitt verksamhetsområde


Vårdstyrelsen består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med namn och kontaktuppgifter till styrelsen.

Vårdstyrelsen har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med fastställd delegationsordning.

Vårdstyrelsens handlingar och protokoll 
(öppnas i nytt fönster) 

Handlingar och protokoll 2016-2018 (öppnas i nytt fönster)