Gemensam nämnd för varuförsörjning

Landstingen/regionerna i Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Sörmland och Örebro län samordnar sin upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror i en gemensam nämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare varav en ledamot och en ersättare är från Uppsala. Samtliga landsting har samma representation i nämnden.

Läs mer om varuförsörjningen och dess nämnd på Varuförsörjningens webbplats (öppnas i nytt fönster).