Utveckling och ansvar

Region Uppsala tar ansvar för medborgares och patienters säkerhet. Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska Region Uppsalas påverkan på naturen. I allt vårt arbete strävar vi efter att utvecklas och bli bättre.