Upphandlingsdokument, LOV

I vänstermenyn kan du hämta ansökan om kontrakt och regelbok gällande vårdval för Region Uppsala.

Ansökan är en skrivbar pdf som du fyller i elektroniskt och skriver ut. För att ansökan ska vara giltig gäller att den ska vara undertecknad innan du skickar in den till:

Region Uppsala
Inköps - och upphandlingsenheten
Box 602
751 25  UPPSALA

Observera att kuveret ska vara märkt enligt respektive uppdrag, se sidan i vänstermenyn.