Flicka med hörapparat

Välkommen till Hälsa och habilitering

Hälsa och habilitering ger råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har en funktionsnedsättning. Vi erbjuder även vård till dig som är missbrukare, hemlös, asylsökande, eller som är äldre och behöver sjukvård i hemmet eller på en närvårdsavdelning.

Vi har även i uppdrag att ge stöd till primärvården i länet, bland annat när det gäller forskning och folkhälsoarbete. Dessutom bedriver vi folkhälsoarbete genom exempelvis Hälsoäventyret där vi undervisar barn och unga om hälsa och livsstil.