Flicka med hörapparat

Välkommen till Hälsa och habilitering

Från den 1 januari 2018 ingår Hälsa och habilitering som en del i en ny förvaltning inom Region Uppsala. Under en övergångsperiod kommer den nya förvaltningen att ha namnet "Primärvård, hälsa och habilitering".

Hälsa och habiliteringsdelen ger råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har en funktionsnedsättning. Vi erbjuder även vård till dig som är missbrukare, hemlös, asylsökande, eller som är äldre och behöver sjukvård i hemmet eller på en närvårdsavdelning.

Vi har även i uppdrag att ge stöd till primärvården i länet, bland annat när det gäller forskning och folkhälsoarbete. Dessutom bedriver vi folkhälsoarbete genom exempelvis Hälsoäventyret där vi undervisar barn och unga om hälsa och livsstil.

 • Våra verksamheter

  Avdelningar och enheter inom Hälsa och habilitering

 • Kurskatalog

  Habiliteringens kurser

  Grupper, kurser och föreläsningar

 • Pojke

  Till dig som är barn

  Sidor för dig som besöker Hälsa och habilitering.

 • Nytt jobb?

  Nytt jobb?

  Arbeta med oss på Hälsa och habilitering. 

 • Vi utvecklar och utvecklas

  Hälsa och habilitering bedriver och samordnar forskning och utveckling.