Flicka med hörapparat

Välkommen till habilitering och särskild vård

Habiliteringen ger råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har en funktionsnedsättning. Särskild vård är primärvård som vänder sig till dig som är missbrukare, hemlös, asylsökande, eller som är äldre och behöver sjukvård i hemmet eller på en närvårdsavdelning.

Vi har även i uppdrag att ge stöd till primärvården i länet, bland annat när det gäller forskning och folkhälsoarbete. Dessutom bedriver vi folkhälsoarbete genom exempelvis Hälsoäventyret där vi undervisar barn och unga om hälsa och livsstil.

 • Habilitering och särskild vård

  Avdelningar och enheter inom habilitering och särskild vård

 • Kurskatalog

  Habiliteringens kurser

  Grupper, kurser och föreläsningar

 • Pojke

  Till dig som är barn

  Sidor för dig som besöker habiliteringen.

 • Nytt jobb?

  Nytt jobb?

  Arbeta med oss på Nära vård och hälsa. 

 • Vi utvecklar och utvecklas

  Vi bedriver och samordnar forskning och utveckling inom habiliteringsområdet.