Ansvariga inom Nära vård och hälsa

Förvaltningsdirektör

Torun Hall
018-611 76 01
torun.hall@regionuppsala.se 

Chefsläkare

Kristina Okembia Jonsson
018-617 16 71
kristina.okembia.jonsson@regionuppsala.se

Mats Gulliksson
018-617 16 17
mats.gulliksson@regionuppsala.se

Robert Sarkadi Kristiansson
018-611 62 30
robert.kristiansson@regionuppsala.se

 

Ekonomichef

Malin Uppströmer Eklöf 
018-617 40 18
malin.uppstromer.eklof@regionuppsala.se 

FoU-chef

Lena Ring
018-611 67 60
lena.ring@regionuppsala.se

HR-chef

Roger Lindvall
018-611 76 30
roger.lindvall@regionuppsala.se

Kommunikationschef

Rick Forsling
018-611 76 34
rick.forsling@regionuppsala.se

Planerings- och försörningschef

Tord Jansson
018-611 77 88
tord.jansson@regionuppsala.se

 

 

Chefer habilitering

 

Verksamhetschef - Habilitering Uppsala

Ingrid Meissner
018-611 68 80
ingrid.meissner@regionuppsala.se 

Enhetschefer - Habilitering Uppsala

Habiliteringen för autism
Jenny Myhr
018-611 88 76
jenny.myhr@regionuppsala.se

Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning och autism
Magdalena Åslund
018-611 62 43
magdalena.aslund@regionuppsala.se

Habiliteringen för rörelsenedsättning
Laijla Olovsson
018-611 88 49
laijla.olovsson@regionuppsala.se

Habiliteringen för barn och vuxna i Enköping och Bålsta
Annelie Andersson
0171-41 84 22
annelie.u.andersson@regionuppsala.se

Habiliteringen för barn och vuxna i Tierp
Gunilla Bromark
0293-204 50
gunilla.s.bromark@regionuppsala.se

Habiliteringen för barn och vuxna i Östhammar
Josefin Wennberg
0173-882 85
josefin.wennberg@regionuppsala.se  

Habiliteringens mobila team
Gunilla Bromark
0293-204 50
gunilla.s.bromark@regionuppsala.se

Verksamhetschef - Habilitering länet

Anette Winberg
018-611 67 71
anette.winberg@regionuppsala.se

Enhetschefer - Habilitering länet

Hörcentralen
Vivianne Börjesson
018-611 67 07
vivianne.borjesson@regionuppsala.se  

Syncentralen
Tf Vilma Pålsson
018-611 67 25
vilma.palsson@regionuppsala.se  

Habiliteringens medicinska enhet
Katarina Källman
katarina.kallman@regionuppsala.se

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga
Anette Winberg
018-611 67 71
anette.winberg@regionuppsala.se

Audionommottagningen
Agneta Nilsson Palm
018-611 67 80
agneta.nilsson.palm@regionuppsala.se

Chefer - Särskild vård och integration

Verksamhetschef 

Charlotta Nordgren Thermaenius
018-611 62 98
charlotta.nordgren.thermaenius@regionuppsala.se

Enhetschefer

Cosmos asyl- och integrationshälsan
Cecilia Balbo
018-611 67 42
cecilia.balbo@regionuppsala.se

Habiliteringens husläkarmottagning
Katarina Källman
katarina.kallman@regionuppsala.se

Husläkarmottagningen för hemlösa 
Charlotta Nordgren Thermaenius
018-611 62 98
charlotta.nordgren.thermaenius@regionuppsala.se

Mobilt närvårdsteam
Mattias Taflin
018-611 71 72
mattias.taflin@regionuppsala.se

Närvårdsavdelningen i Uppsala
Monica Rogberg (tf)
018-611 62 40
monica.rogberg@regionuppsala.se

Sprutbytet 
Charlotta Nordgren Thermaenius
018-611 62 98
charlotta.nordgren.thermaenius@regionuppsala.se

Äldrevårdsenheten
Mattias Taflin
018-611 71 72
mattias.taflin@regionuppsala.se

Chefer - Funktionsstöd och hälsa

Verksamhetschef

Marcus Myllyoja
018-611 67 77
markus.myllyoja@regionuppsala.se

Enhetschefer

Folkhälsoenheten
Marcus Myllyoja
018-611 67 77
markus.myllyoja@regionuppsala.se

Hjälpmedelscentralen
Anna Quennerstedt
018-611 69 90
anna.quennerstedt@regionuppsala.se

Hälsoäventyret
Carina Hesse Bolin
018-611 62 90
carina.hesse.bolin@regionuppsala.se

Tolkcentralen
Fredrik Häggkvist
018-611 67 33
fredrik.haggkvist@regionuppsala.se

Kundtjänst på Kungsgärdet
Maria Borgström
018-611 68 90
maria.borgstrom@regionuppsala.se   

Kommunikatör

Charlotte Löfgren
018-611 66 38
charlotte.lofgren@regionuppsala.se

Lars-Åke Blomberg
018-611 60 97
lars-åke.blomberg@regionuppsala.se

Victoria Moëll Perry
018-611 87 45
victoria.moell.perry@regionuppsala.se