Arbeta på Nära vård och hälsa

Inom Nära vård och hälsa finns 1400 medarbetare som hjälper dig när du besöker Region Uppsalas vårdcentraler, habiliteringsverksamhet eller anslagsfinansierade primärvård. Här finns hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelningar och mobila närvårdsteam samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mycket mer. 

Du hittar våra lediga tjänster längst ned på den här sidan. Kontakta vår HR-avdelning om du vill veta mer.

 • Möt Eliana

  Möt Eliana

  Eliana är sjuksköterska på Närvårdsavdelningen i Uppsala

 • Porträttbild Mikaéla

  Möt Mikaéla

  Mikaéla är psykolog inom habiliteringen i Uppsala län

 • Porträttbild Lena

  Möt Lena

  Lena är logoped på habiliteringen i Uppsala

 • Porträttbild Maria

  Möt Maria

  Maria är specialpedagog på habiliteringen i Uppsala

 • Louise - porträttbild

  Möt Louise

  Luise är arbetsterapeut på habiliteringen i Enköping