Här finns vi - www.lul.se

Här finns vi

Utöver vårdcentralerna har en mängd verksamheter på flera orter i länet. De flesta länkar leder till kontaktuppgifter på vårdportalen 1177.se.

Uppsala

I Uppsala finns flera av våra  verksamheter på Kungsgärdets center

Här finns

 • Ledningskontoret för Hälsa och habilitering
 • Folkhälsoenheten
 • Habiliteringen för barn och vuxna
  - Habiliteringen för autism
  - Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning och autism
  - Habiliteringen för rörelsenedsättning
  - Habiliteringens medicinska enhet
  - Habiliteringens mobila team
  - Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga
  - Utvecklingsenheten för habilitering
 • Hjälpmedelscentralen
 • Hörcentralen
 • Infoteket om funktionshinder
 • SUF - Kunskapscentrum
 • Syncentralen
 • Tolkcentralen
 • Äldrevårdsenheten


Övriga verksamheter i Uppsala


Cosmos asyl- och integrationshälsan 

Habiliteringens husläkarmottagning

Husläkarmottagningen för hemlösa 

Hälsoäventyret

Infoteket om funktionshinder 

Mobila äldreakuten

Närvårdsavdelningen i Uppsala

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sprutbytet

SUF - kunskapscentrum 

  


Bålsta

Habiliteringen för barn och vuxna

Hälsoäventyret 

 

Enköping

Habiliteringen för barn och vuxna

Audionommottagningen

Hälsoäventyret 

Husläkarmottagningen för hemlösa

 

Heby

Audionommottagningen 

Tierp

Habiliteringen för barn och vuxna

Hälsoäventyret 

Audionommottagningen 

 

Östhammar

Habiliteringen för barn och vuxna  

Hälsoäventyret 

Audionommottagningen