Här finns vi

Utöver vårdcentralerna har vi en mängd verksamheter på flera orter i länet. De flesta länkar leder till kontaktkorten på 1177.se.

Uppsala

I Uppsala finns flera av våra  verksamheter på Kungsgärdets center

Här finns

 • Folkhälsoenheten
 • Habiliteringen 
  - Habiliteringen för autism
  - Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning och autism
  - Habiliteringen för rörelsenedsättning
  - Habiliteringens medicinska enhet
  - Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga
  - Utvecklingsenheten för habilitering
 • Hjälpmedelscentralen
 • Infoteket om funktionshinder
 • SUF - Kunskapscentrum
 • Syncentralen
 • Tolkcentralen
 • Äldrevårdsenheten

 • Övriga verksamheter i Uppsala


  Cosmos asyl- och integrationshälsan 

  Habiliteringens husläkarmottagning

  Husläkarmottagningen för hemlösa 

  Hälsoäventyret

  Infoteket om funktionshinder 

  Mobilt närvårdsteam

  Närvårdsavdelningen i Uppsala

  Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Sprutbytet

  Bålsta

  Habiliteringen för barn och vuxna

  Hälsoäventyret 

  Enköping

  Habiliteringen för barn och vuxna

  Audionommottagningen

  Hälsoäventyret 

  Husläkarmottagningen för hemlösa

  Heby

  Audionommottagningen 

  Tierp

  Habiliteringen för barn och vuxna

  Hälsoäventyret 

  Audionommottagningen 

  Östhammar

  Habiliteringen för barn och vuxna  

  Hälsoäventyret 

  Audionommottagningen