Utvecklingsarbete inom habiliteringInom habilitering satsar vi på utvecklingsarbete. Det gör vi för att kunna erbjuda stöd och insatser som både är effektiva och säkra.

De flesta av våra medarbetare deltar på något sätt I utvecklingsarbetet. Det märks bland annat på att vi idag har många rapporter i vår rapportserie. När vi rekryterar ny personal tycker vi att det är viktigt att den som ska arbeta hos oss känner engagemang och nyfikenhet för forskning och utveckling.