Centrum för funktionshinder

Centrum för funktionshinder är ett samarbetsforum inom landstinget. Här ingår verksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar i Uppsala län. Samarbetet syftar till att samordna landstingets verksamhet. Allt för att barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska få så bra hjälp som möjligt, nu och i framtiden.

I Centrum för funktionshinder samverkar:

  • Primärvården, Hälsa och habilitering
  • Akademiska sjukhuset
  • Uppsala universitet/ Centrum för forskning om funktionshinder 
  • Kommuner i Uppsala län adjungeras vid behov