Rapportserien från Hälsa och habilitering


Framsida rapportHälsa och habilitering har en egen rapportserie. Rapporterna publiceras här i fulltext. Om du önskar läsa en rapport i ett annat format, exempelvis punktskrift, så kan du beställa detta hos it.hoh@regionuppsala.se

Rapport 10 (pdf)
Elin Lampa
A missed opportunity. Asylum seekers' experiences of health screening for migrants in Sweden
Oktober 2017

Rapport 9 (pdf)
Peter Marklund, Linnea Kjell, Lina Cederberg
"Data- och Tv-spel i grupp - socialt samspel hos ungdomar med autismspektrumtillstånd"
September 2017

Rapport 8 (pdf)
Mia Pless, Helena Karlén Nilsson och Karin Sonnander
"Evidensbaserad praktik och Mini-HTA vid Hälsa och habilitering. Personals kännedom och användning, information och stöd, samt för vilka frågor Mini-HTA använts"
Oktober 2016

Rapport 7 (pdf)
Sofia Irnell, psykolog
"Patientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av
autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning"
Juni 2016

Rapport 6 (pdf)
Mia Pless, Karin Sonnander
"Learning and applying evidence-based practice in a quality improvement perspective: staff experiences"

Rapport 5 (pdf)
Inger-Marie Isacsson, dietist
"Hur går det sen? Utvärdering av avvänjning från gastrostomiknapp
för barn med neurologiska svårigheter"
Januari 2015

Rapport 4 (pdf)
Berit Bolin Björklund, optiker (optometrist)
"Procedures and Quality of Visual Assessment of Disabled Children at Swedish Low Vision Clinics"
Oktober 2014

Rapport 3 (pdf) 
Eva Arnemo, arbetsterapeut
"Förenklad vardag - utveckling av en applikation tillsammans med unga vuxna med ryggmärgsbråck, en kvalitativ studie"
September 2014

Rapport 2 (pdf) 
Johanna Sjöberg, specialpedagog
"Mångsidiga insatser för barn med autism i förskolan - en studie om pedagogers förutsättningar för och erfarenheter av att arbeta med intensiv vardagsträning"
Februari 2014

Rapport 1 (pdf) 
Evelyn Widenfalk Ehlin, arbetsterapeut
"Habiliteringspersonals erfarenheter av att arbeta med habiliteringsplaner för personer med funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie"
Januari 2014

 


 

Här hittar du den avslutade rapportserien för Habilitering och hjälpmedel

Här hittar du rapportserien för Centrum för funktionshinder