Rapportserien från Hälsa och habilitering


Framsida rapportHälsa och habilitering har en egen rapportserie. Rapporterna publiceras här i fulltext. Om du önskar läsa en rapport i ett annat format, exempelvis punktskrift, så kan du beställa detta hos it.hoh@regionuppsala.se

Rapport 15 (pdf)
Camilla Marklund
NAVIGATOR-ACT. Acceptance and Commitment Therapy-baserad gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
Vår 2018

Rapport 14 (pdf)
Anette Winberg
Användbar och tillgänglig webbkatalog för habiliteringens kursutbud
Juni 2018

Rapport 13 (pdf)
Bodil Ekstam
Familjecentrerad omvårdnad till familjer med barn som har funktionsnedsättning
Januari 2017

Rapport 12 (pdf)
Karin Settergren
Får man insatser som syftar till att påvekra problemen?
September 2017

Rapport 11 (pdf)
Carola Berglund
Får ungdomar de habiliteringsinsatser de behöver?
September 2017

Rapport 10 (pdf)
Elin Lampa
A missed opportunity. Asylum seekers' experiences of health screening for migrants in Sweden
Oktober 2017

Rapport 9 (pdf)
Peter Marklund, Linnea Kjell, Lina Cederberg
"Data- och Tv-spel i grupp - socialt samspel hos ungdomar med autismspektrumtillstånd"
September 2017

Rapport 8 (pdf)
Mia Pless, Helena Karlén Nilsson och Karin Sonnander
"Evidensbaserad praktik och Mini-HTA vid Hälsa och habilitering. Personals kännedom och användning, information och stöd, samt för vilka frågor Mini-HTA använts"
Oktober 2016

Rapport 7 (pdf)
Sofia Irnell, psykolog
"Patientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av
autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning"
Juni 2016

Rapport 6 (pdf)
Mia Pless, Karin Sonnander
"Learning and applying evidence-based practice in a quality improvement perspective: staff experiences"

Rapport 5 (pdf)
Inger-Marie Isacsson, dietist
"Hur går det sen? Utvärdering av avvänjning från gastrostomiknapp
för barn med neurologiska svårigheter"
Januari 2015

Rapport 4 (pdf)
Berit Bolin Björklund, optiker (optometrist)
"Procedures and Quality of Visual Assessment of Disabled Children at Swedish Low Vision Clinics"
Oktober 2014

Rapport 3 (pdf) 
Eva Arnemo, arbetsterapeut
"Förenklad vardag - utveckling av en applikation tillsammans med unga vuxna med ryggmärgsbråck, en kvalitativ studie"
September 2014

Rapport 2 (pdf) 
Johanna Sjöberg, specialpedagog
"Mångsidiga insatser för barn med autism i förskolan - en studie om pedagogers förutsättningar för och erfarenheter av att arbeta med intensiv vardagsträning"
Februari 2014

Rapport 1 (pdf) 
Evelyn Widenfalk Ehlin, arbetsterapeut
"Habiliteringspersonals erfarenheter av att arbeta med habiliteringsplaner för personer med funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie"
Januari 2014

 


 

Här hittar du den avslutade rapportserien för Habilitering och hjälpmedel

Här hittar du rapportserien för Centrum för funktionshinder