Äldrevårdsenheten

Läkare tar blodtryck på kvinna
Genom hembesök ger vi trygg och säker läkarvård.

Vi vänder oss till dig...

  • som är 65 år eller äldre och bor i Uppsala kommun
  • som behöver läkarvård i hemmet på grund av en eller flera sjukdomar som påverkar din vardag
  • som har stora svårigheter att ta dig till en vårdcentral.

 

Listning

Du kommer i kontakt med oss på Äldrevårdsenheten genom remiss från din husläkare eller från din sjuksköterska inom kommunens hemsjukvård. Efter en läkarbedömning utifrån remiss och hembesök hos dig avgörs om du kan listas om till en av våra läkare.

Hembesök - vårt arbetssätt

Äldrevårdsenhetens läkare arbetar huvudsakligen hemma hos dig, i nära samarbete med sjuksköterska från kommunens hemsjukvård. 

Vid det första hembesöket går vår läkare igenom dina sjukdomar och läkemedel tillsammans med dig. Det är bra om någon närstående kan vara med vid det hembesöket. Därefter gör vi årliga kontroller samt hembesök vid behov.

Fortsatt vårdkontakt

Vår läkare planerar vården i samråd med dig, dina närstående och med sjuksköterska från hemsjukvården.

Det är hemsjukvårdens sjuksköterska som du ska vända dig till när du behöver kontakta Äldrevårdsenhetens läkare.

Om du inte längre behöver hjälp från oss på Äldrevårdsenheten, kan du åter lista dig hos din tidigare husläkare

Vill du veta mer

Har du frågor om Äldrevårdsenheten som din husläkare, distriktssköterska eller hemsjukvården inte kan svara på, är du välkommen att kontakta oss på Äldrevårdsenheten.