Andra steget

Koncept som omfattar kurser som ger grundkunskaper om autismspektrumtillstånd.

Kurserna vänder sig till nätverket runt skolbarn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum.

Observera att här kan du se alla kurser som vi erbjuder. Vissa har inte några planerade datum och du kan därför inte klicka på dem. Om du har funderingar kring en kurs som inte har ett fastställt datum än kan du fråga din kontaktperson på habiliteringen.

Pictogrambilder på elev och ungdom 

Om funktionsnedsättningen

Om beteende/inlärning

  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för föräldrar
  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för personal

Om kommunikation, samspel, struktur

Om sömn-, mat-, toaträning

Om motorik och aktivitet

  • Fritidsaktiviteter - Gör det möjligt!

Föräldrastöd

Syskonstöd

  • Syskongrupp med parallell samtalsgrupp för föräldrar
  • Syskongrupp i Enköping