Autismmottagning

Autismmottagning är en individuell behandling enligt modell med beteendeterapeutisk intensivträning. Här arbetar vi tillsammans: habiliteringspersonal, föräldrar och personal från förskola/skola. Vi gör praktiska övningar som tränar uppmärksamhet, kommunikation och sociala färdigheter. Programmet utformas och byggs ut successivt och anpassas till barnets förmåga. Vi arbetar också med utbildning och information till barnets nätverk. Individuell bedömning ligger till grund för deltagande.

För information ring psykologerna Josefin Mannberg, 018-611 68 92 eller Gunilla Bromark, 0293-204 50.