Tredje steget

Konceptet omfattar ett antal kurser som erbjuds anhöriga och personal till främst ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum.
Observera att här kan du se alla kurser som vi erbjuder. Vissa har inte några planerade datum. Om du har funderingar kring en kurs som inte har ett fastställt datum än kan du fråga din kontaktperson på habiliteringen.

Pictogrambild på ungdom och vuxen

Om grundläggande funktionshinderkunskap:

Om beteende och inlärning:

Om kommunikation, samspel, struktur

Om fritid

Föräldrastöd

  • Samtalsgrupp för föräldrar till barn i skolåldern med en autismdiagnos