Habiliteringens husläkarmottagning


Vi vänder oss till personer som på grund av funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie primärvården. Det kan handla om att personen har en komplicerad medicinsk problematik eller att funktionsnedsättningen kräver särskild kännedom om hur man bemöter och kommunicerar med personen på bästa sätt. Till vår mottagning välkomnar vi också patienter med syndrom för hälsokontroller på den så kallade
syndrommottagningen.

Våra två distriktsläkare arbetar i nära samarbete med personalen på habiliteringen och med specialistläkare. Vår specialanpassade mottagning finns i habiliteringens lokaler på Kungsgärdet i Uppsala. Vid behov kan våra läkare ha mottagning i Bålsta, Enköping, Tierp och Östhammar.

Vid brådskande ärenden kontakta närmaste vårdcentral eller 1177.