• Vinjett1
  • Vinjett2

Utbildningar

Hälsoäventyret för vuxna

Hälsoäventyret är ett komplement till skolans hälsoundervisning och fungerar som en pedagogisk resurs för skolpersonal och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Hälsoäventyret erbjuder skräddarsydda utbildningar i värderingsmetodik med teman såsom sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek och relationer.