Våra verksamheter

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan med fokus på hälsofrämjande undervisning. Kärnan i verksamheten är mötet med barn och ungdomar och har sin utgångspunkt i teman som handlar om människan, livet, relationer och den egna identiteten. Genom pedagogiska metoder bearbetas värderingar och attityder inom områden som saknar givna svar såsom hälsa och livsstil. Kunskap inhämtas med hjälp av olika sinnen. Rekvisita och experiment används dels för att förtydliga hälsobudskapet men också för att ge en ökad insikt och förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, identitet och miljö.

Verksamheten vilar på väl beprövade pedagogiska metoder såsom Aktiva Värderingar, Rollspel, Forumspel, Storyline, Tobaksfri Duo och Effekt (Örebro preventionsprogram). Hälsoäventyrets program har tidigare utvärderats av forskare vid Uppsala Universitet med goda resultat.[1][2]

Tack vare lokala samarbeten mellan Region Uppsala och Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierp kommun samt Östhammar kommun kan Hälsoäventyret idag erbjuda undervisning till samtliga elever i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9 i Håbo, Östhammar och Tierp.

[1] Forsberg, E., Hede, G., (2003). En utvärdering av Hälsoäventyrets program "Typ tobak, liksom...", UppsalaGruppen, Uppsala Universitet.

[2] Forsberg, E., Hede, G., (2004). En utvärdering av Hälsoäventyrets program "(K)ärligt talat...!", UppsalaGruppen, Uppsala Universitet.