Autismspektrumtillstånd hos ungdomar och vuxna

13 juni kl 18–20 i Uppsala

Välkommen till Infoteket om funktionshinder

Infoteket vänder sig till alla som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar. Här kan du få kunskap, vägledning, tips och inspiration.

Play-knapp  Se film om Infoteket.