Lär dig styra din iphone med rösten

Att styra sin iphone med rösten, det tycker vi på infoteket är smart.

Kom till workshop, den 2 och 28 november

"Du får väl säga som det är!"

Om hur det är att vara mor- eller farförälder till någon med funktionsnedsättning.

Föreläsning 22 november

Mot alla odds - om autismbehandling i Gaza

Om att träna professionella, som i sin tur tränar anhöriga att ge behandling till sina barn.

Välkommen till föreläsning 6 december

Välkommen till Infoteket om funktionshinder

Infoteket sprider kunskap om olika funktionsnedsättningar. Vi finns till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i skola eller annan verksamhet.