Elektronisk kommunikation

Hörcentralen förskriver fax, texttelefon eller bildtelefon till dig som är döv, gravt hörselskadad, har dövblindhet eller talskada och som därför inte kan kommunicera med vanlig telefon.

Vi utför utprovning, förskrivning av hjälpmedel, hembesök, support och reparationer. Vid utprovning hos oss presenterar vi möjligheterna med texttelefon, bildtelefon och fax. Tillsammans väljer vi ett telefonihjälpmedel som passar dig. Vid behov gör vi hembesök för installation av telefonihjälpmedlet, användarutbildning samt för support.

Du som är anhörig kan också få låna en utrustning.

Det är viktigt att du tar kontakt med oss så fort din fax, texttelefon eller bildtelefon inte fungerar så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. I största möjliga mån lånar vi ut en utrustning som du kan använda under tiden vi utför reparationen.