Återlämning av Hörcentralens hjälpmedel


Om du inte längre har behov av ditt hjälpmedel ska du återlämna det till Hörcentralen. Du kan lämna in det på expeditionen eller  skicka hjälpmedlet i ett paket till Hörcentralen. Var noga med att ange ditt personnummer när du återlämnar ett hjälpmedel.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring retur av hjälpmedel.
Tel: 018-611 67 10 (måndag till fredag 8-11).
1177 Vårdguidens e-tjänster
E-post: hoercentralen@regionuppsala.se  

Postadress
Hörcentralen
Eva Lageralls väg 1
751 85 Uppsala