Barn- och ungdomsteam

Hörcentralens barn- och ungdomsteam är ett tvärprofessionellt team. Vi utgår från en helhetssyn för att tillgodose medicinska, psykosociala och pedagogiska behov. Vår huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-19 år med hörselnedsättning/dövhet. Ibland träffar vi även barn och ungdomar som har ljudöverkänslighet eller tinnitus. Vi arbetar för att de barn och ungdomar som vi träffar ska ha en fungerande kommunikation i vardagen, på sina olika sociala arenor. Därför samarbetar vi ofta med andra vårdgivare och med kommunal personal. 

Teamet erbjuder:

  • En kartläggning av barnets/ungdomens behov utifrån hörselsituationen.
  • Hörselmätning, hörapparatutprovning och övrig teknisk kompetens.
  • Stöd och information till förskola och skola.
  • Teckenspråkskurs för anhöriga. 
  • Specialpedagogiska insatser. 
  • Logopediska insatser för att främja språk- och kommunikationsutvecklingen hos barn 0-6 år med måttlig till grav dubbelsidig hörselnedsättning. Även barn 0-2 ½ år med lindrig eller ensidig hörselnedsättning erbjuds vissa logopediska insatser. 
  • Råd och stöd i form av samtalskontakt. 
  • Föreläsningar och kurser för föräldrar och närstående.
  • Handledning till föräldrar i Auditory Verbal Therapy (AVT) eller i multimodal kommunikations- och språkstimulans. De föräldrar som erbjuds detta har barn i åldern 0-3 år med måttlig till grav dubbelsidig hörselnedsättning.

 

Vi som arbetar i teamet är:

Camilla Lindstrand
Audionom 

Charlotte (Lotta) Holmberg
Audionom

Gudrun Kjartansdottir Sabel
Kurator

Elin Berglund
Logoped

Marica Jangeby
Specialpedagog

Suzanne (Sanna) Lafork
Teckenspråkslärare

Jenny Wickman
Psykolog

Vi samarbetar med:

Hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset och dess hörselläkare samt Teamet för hörselimplantat.