Barn- och ungdomsteam

Hörcentralens barn- och ungdomsteam är ett tvärprofessionellt team. Vi utgår från en helhetssyn för att tillgodose medicinska, psykosociala och pedagogiska behov. Vår huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-19 år med hörselnedsättning/dövhet. Ibland träffar vi även barn och ungdomar som har ljudöverkänslighet eller tinnitus. Vi arbetar för att de barn och ungdomar som vi träffar ska ha en fungerande kommunikation i vardagen, på sina olika sociala arenor. Därför samarbetar vi ofta med andra vårdgivare och med kommunal personal. 

Teamet erbjuder:

  • En kartläggning av barnets/ungdomens behov utifrån hörselsituationen.
  • Hörselmätning, hörapparatutprovning och övrig teknisk kompetens.
  • Stöd och information till förskola och skola.
  • Teckenspråkskurs för anhöriga. 
  • Specialpedagogiska insatser. 
  • Logopediska insatser för att främja språk- och kommunikationsutvecklingen hos barn 0-6 år med måttlig till grav dubbelsidig hörselnedsättning. Även barn 0-2 ½ år med lindrig eller ensidig hörselnedsättning erbjuds vissa logopediska insatser. 
  • Råd och stöd i form av samtalskontakt. 
  • Föreläsningar och kurser för föräldrar och närstående.
  • Handledning till föräldrar i Auditory Verbal Therapy (AVT) eller i multimodal kommunikations- och språkstimulans. De föräldrar som erbjuds detta har barn i åldern 0-3 år med måttlig till grav dubbelsidig hörselnedsättning.

 

Vi som arbetar i teamet är:

Camilla Lindstrand
Audionom 

Charlotte (Lotta) Holmberg
Audionom

Mona Jaajaa
Audionom

Gudrun Kjartansdottir Sabel
Kurator

Elin Berglund
Logoped

Emma Westling
Logoped

Marica Jangeby
Specialpedagog

Suzanne (Sanna) Lafork
Teckenspråkslärare

Jenny Wickman
Psykolog

Vi samarbetar med:

Hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset och dess hörselläkare samt Teamet för hörselimplantat.