För dig som är under 20 år

Hörcentralens barn- och ungdomsteam träffar du efter att en hörselnedsättning är konstaterad vid hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset. Teamet erbjuder:

 • Hörselmätning, hörapparatutprovning och
  förskrivning av tekniska hjälpmedel.
 • Information om samhällets resurser för personer med en hörselnedsättning eller dövhet.
 • Samtal kring vad hörselnedsättningen eller
  dövheten kan bero på.
 • Samtal kring känslor och reaktioner hos dig och dina anhöriga.
 • Möjlighet att tillsammans med oss diskutera och planera för en fungerande kommunikation.
 • Föräldrakurser kring hörsel.
 • Teckenspråkskurser för vårdnadshavare och anhöriga.
 • Stöd och information till förskola och skola.
 • Specialpedagogiska insatser i hem och förskola.
 • Råd och stöd vid val av förskola och skola.
 • Teknisk kompetens, akustikbedömningar.
 • Habiliteringsplanering.