Kurser och grupper

Kurserna är både för dig som själv har hörselnedsättning eller är döv, men också för dig som är förälder eller närstående.

Vår gruppverksamhet vänder sig till dig som vill träffa och ha utbyte med andra i liknande situation. Du är aktivt deltagande tillsammans med de andra deltagarna.

I vänsterkolumnen finns information om aktuella kurser och grupper.