Lättläst om Hörcentralen

På Hörcentralen hjälper vi dig som har hörselnedsättning, tinnitus eller är döv.

Vi hjälper dig så att du kan leva ett så bra liv som möjligt.

Tillsammans gör vi en plan på hur vi bäst ska hjälpa dig.

Det kan vara att:
- lära dig mer om din hörselnedsättning
- få hörapparat och andra hjälpmedel
- lära dig använda dina hjälpmedel
- prata om hur du mår och din situation
- stödja dig i kontakten med myndigheter
- ge andra i din familj hjälp så de kan stödja dig
- få information om teckenspråk och TSS (Tecken Som Stöd)

Så här får du kontakt med Hörcentralen

Du som är över 20 år och tycker du hör dåligt ska gå till en godkänd audionommottagning. Om det behövs skriver de en remiss till Hörcentralen.

Du kan också gå till en läkare. Om det behövs skriver läkaren remiss så du får komma till Hörcentralen.

Barn och unga ska alltid gå till sin läkare vid problem med hörseln.

Om du plötsligt får sämre hörsel, öronvärk eller
dålig balans ska du söka läkare direkt.