För vuxna


På Hörcentralen kan du få hjälp med:

  • Information om hörsel, utprovning av hörapparater, text och bildtelefoner samt hörseltekniska hjälpmedel
  • Reparationer av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel
  • Information om samhällets resurser för personer med en hörselskada eller dövhet
  • Samtals- och krisbehandling
  • Regelbundna kurser och informationstillfällen
  • Information om hörstrategier och hörtaktik
  • Allmän information om hörselimplantat
  • Stöd i samband med hörselimplantat (exempel cochlea implantat, Vibrant Soundbridge och benförankrad hörselimplantat)
  • Information om skrivtolkning och TSS (tecken som stöd)-tolkning