För vuxna

Hörcentralens vuxenteam är ett tvärprofessionellt team. Vi utgår från en helhetssyn för att tillgodose medicinska, psykosociala och pedagogiska behov. Vår huvudsakliga målgrupp är personer från 20 år med en grav hörselnedsättning/dövhet. Vi arbetar för att de personer vi träffar ska få en fungerande kommunikation i vardagen, på sina olika sociala arenor. Därför samarbetar vi med andra vårdgivare, arbetsförmedlingen och kommunens syn- och hörselinstruktör.

Hörcentralen erbjuder:

 • Information om hörsel
 • Utprovning av hörapparater, text och bildtelefoner samt hörseltekniska hjälpmedel
 • Reparationer av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel
 • Information om samhällets resurser för personer med en hörselskada eller dövhet
 • Psykologisk behandling
 • Stödjande och rådgivande samtal
 • Regelbundna kurser och informationstillfällen
 • Information om hörstrategier och hörtaktik
 • Allmän information om hörselimplantat
 • Stöd i samband med hörselimplantat (exempel cochlea implantat, Vibrant Soundbridge och benförankrad hörselimplantat)
 • Information om skrivtolkning och TSS (tecken som stöd)-tolkning