Husläkarmottagningen för hemlösa

Inom Region Uppsala finns det två husläkarmottagningar för dig som är hemlös. Här kan du få träffa distriktsläkare och distriktssköterska. Våra mottagningar finns i Uppsala och Enköping.

Vi hjälper dig...

  • vid akuta sjukdomar
  • vid andra sjukdomar och skador
  • när du behöver somatisk (kroppslig) undersökning, utredning och stöd vid missbruk och psykisk ohälsa
  • när du behöver remiss till specialistvård eller till länssjukvård.

 

Det kostar inget att besöka oss. 

Husläkarmottagningen för hemlösa är en verksamhet inom Hälsa och habilitering.