ögon

Syncentralen

På Syncentralen arbetar vi med att underlätta och förbättra vardagen för dig som har en synnedsättning eller är blind. Vi gör synundersökningar och provar ut hjälpmedel, till exempel förstoringsglas, lampor och synanpassade datorer. Vi erbjuder träning i hur man använder hjälpmedel, till exempel förflyttar sig med vit käpp eller läser punktskrift. Vi ger stödsamtal, informerar om synnedsättningar och ger råd om belysning och ergonomi. Vi besöker också förskolor, skolor och bostäder och samarbetar bland annat med kommunens syninstruktörer.

Friare val av hjälpmedel

Nu har det blivit möjligt för dig som använder vissa synhjälpmedel att välja andra än de som erbjuds som lån från Region Uppsala. Du som vill och bedöms kunna göra ett eget val kommer att kunna köpa ditt hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Läs mer om Friare val av hjälpmedel.


Vad menas med synnedsättning?

På 1177.se finns fakta om synnedsättning.
Länk till 1177.se>>