ögon

Syncentralen

På Syncentralen arbetar vi med att underlätta och förbättra vardagen för dig som har en synnedsättning eller är blind. Vi gör synundersökningar och provar ut hjälpmedel, till exempel förstoringsglas, lampor och synanpassade datorer. Vi erbjuder träning i hur man använder hjälpmedel, till exempel förflyttar sig med vit käpp eller läser punktskrift. Vi ger stödsamtal, informerar om synnedsättningar och ger råd om belysning och ergonomi. Vi besöker också förskolor, skolor och bostäder och samarbetar bland annat med kommunens syninstruktörer.

Vad menas med synnedsättning?

På 1177.se finns fakta om synnedsättning.
Länk till 1177.se>>

Syncentralen flyttar tillfälligt till Ulleråker

Från måndag 8 april finns Syncentralen på Ulleråkersområdet i Uppsala. Besöksadressen är Kronparksgården, Eva Lagerwalls väg 1.

Med buss åker du linje 4 eller 12, busshållplatsen heter Kronparksgården. Det finns parkering och handikapparkering.

Syncentralens lokaler på Kungsgärdet har stängt från den 29 mars för renovering. Viss gruppverksamhet kommer att vara kvar på Kungsgärdet.