Återlämning av Syncentralens hjälpmedel

Om du inte längre har behov av ditt hjälpmedel ska du återlämna det till Syncentralens expedition. Du kan också skicka hjälpmedlet i ett paket till syncentralen.

Var noga med att ange ditt personnummer när du återlämnar ett hjälpmedel.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring retur av hjälpmedel.