Avgifter för synhjälpmedel

Besök hos Syncentralen är gratis.

Barn och ungdomar under 20 år betalar inget för hjälpmedel.

Vi lånar ut hjälpmedel, men tar ut egenavgifter

  • för ett hjälpmedel är egenavgiften 300 kr
  • för två hjälpmedel är egenavgiften 450 kr
  • för tre eller fler hjälpmedel samtidigt är egenavgiften 600 kr.


När du lämnar tillbaka ditt hjälpmedel får du inte tillbaka egenavgiften.

För hjälpmedel som kostar under 300 kronor betalar du hela kostnaden själv.

Högkostnadsskydd

Du behöver inte betala mer än 1100 kronor för hjälpmedel under en tolvmånaders period. Här får du även räkna in egenavgifter för andra typer av hjälpmedel från Region Uppsala som till exempel hörhjälpmedel och kommunikationshjälpmedel.