Lättläst om Syncentralen

På Syncentralen hjälper vi dig som har en synnedsättning

Vi hjälper dig så att du kan leva ett
så bra liv som möjligt.

Tillsammans med dig bestämmer vi
vilken hjälp du ska få.

Det kan vara att

  • lära dig mer om din synnedsättning
  • få hjälpmedel som gör vardagen lättare
  • lära dig använda dina hjälpmedel på bästa sätt
  • träna så att du får bra balans
  • ha samtal med psykolog eller kurator för att du ska må bra.


För dig som är dövblind finns ett team för dövblinda.

På vår samtalsmottagning kan andra i
din familj få stöd så att de mår bra.

Du behöver en remiss från en ögonläkare
för att komma till Syncentralen.

Syncentralen ligger i Uppsala
men vi hjälper personer i hela Uppsala län.

Vi kan göra besök hemma om det behövs.

Frågor

Kontakta oss på Syncentralen om du har frågor:

018-611 67 25.

Du kan också skicka e-post:

syncentralen@lul.se