Syncentralens arbetslag

På Syncentralen arbetar vi i arbetslag. Här finns

  • barn- och ungdomsteamet för åldrarna 0 till 18 år
  • vuxenteamet för personer mellan 19 och 64 år
  • seniorteamet för personer som är 65 år och äldre
  • dövblindteamet, samordnad rehabilitering/habilitering för personer som har både syn- och hörselnedsättning.

 

På Syncentralen arbetar synpedagoger, datapedagog, kuratorer, optiker, psykolog, sjukgymnast, datatekniker och sekreterare.