Till dig som är barn

Pojke
Det här är några viktiga rättigheter när du besöker Habiliteringen, Nära vård och hälsa.


Vi som träffar dig ska berätta vad vi heter
och vad vi ska göra.

Du har rätt att få veta hur din undersökning
eller träning går till.

Du och alla andra barn har rätt till samma hjälp.
Det spelar ingen roll vem du är,
var du kommer ifrån eller var du bor.

Du har rätt att själv vara med och bestämma.
Vi som träffar dig vill veta vad du tycker.
Vi ska göra det som är bäst för dig.

På Hälsa och habilitering utgår vi från barnkonventionen
när vi möter barn och ungdomar.

Läs mer på 1177 Vårdguiden om hur vården ska hjälpa dig som är barn

Läs mer om Barnkonventionen på Rädda barnens webbplats