Tolkcentralen

Vi erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Vi ger tolkning i olika vardagssituationer, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter. Du kan även få tolkning på kvällar och helger.

Tolkningen är kostnadsfri för dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

För dig som har funktionsnedsättning som rör ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen taltjänst.  

Teckenspråksfilmerna som funnits på våra webbsidor är borttagna. Orsaken är ett datavirus som drabbat landstingets servrar. Arbete pågår med att skapa nya uppdaterade filmer.