Tolkcentralen - www.lul.se

Tolkcentralen

Tolkcentralen åter på Kungsgärdet från 19 juni

Tolkcentralen har stängt tisdag 19 juni mellan klockan 8 och 13 på grund av flytt. Vid akut behov av tolk, vänligen kontakta, Teckentolkjouren på 018-10 08 40.

Från och med 19 juni finns Tolkcentralen åter på Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 J.  

Vi erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Vi ger tolkning i olika vardagssituationer, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter. Du kan även få tolkning på kvällar och helger.

Tolkningen är kostnadsfri för dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

För dig som har funktionsnedsättning som rör ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen taltjänst.  

Use Google to translate this website