Skrivtolkning och TSS-tolkning

Region Uppsalas tolkcentral erbjuder tolktjänst för döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Även hörande personer kan beställa tolk i sina kontakter med ovan nämnda grupper.

När kan du använda dig av tolk?

Du kan beställa tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet till exempel vid:

 • besök i vården
 • kontakt med myndigheter, bank, domstol med fler
 • föreningsliv och föreläsningar
 • familjehögtider (födelsedagar, bröllop, dop, student, begravning, konfirmation med fler)
 • fritidsaktiviteter (teater, kurser, utflykter, studiecirklar med fler)
 • utbildningar och i arbetslivet.


Tolkarna tolkar allt som sägs och talar i jag-form, de är opartiska och deltar inte i samtalet. Tolkarna har tystnadsplikt.

Några råd till dig som hör

 • Tala direkt till den döve/hörselskadade.
 • Tala som vanligt.
 • Om ni är fler personer, tala en i taget. 


Personer med grav hörselnedsättning talar själva. Däremot kan de inte höra vad som sägs. Tolken använder den tolkmetod som den hörselskadade önskar, eller en kombination av dessa:

 • Skrivtolkning
 • TSS-tolkning


Det finns ingen gräns för vilken grad av hörselnedsättning man måste ha för att få tolk.

Bra att veta

 • Tolkservice är kostnadsfri för den som är döv, dövblind eller hörselskadad.
 • Tolken har tystnadsplikt.
 • Vid långa tolkningar krävs två tolkar.
 • Tolken är opartisk och deltar inte i samtalet.
 • Tolken har tystnadsplikt.
   

Tolk kan beställas till alla tider på dygnet; vardagar, kvällar och helger.