Kostnader

Tolkservicen är kostnadsfri för dig som enskild tolkanvändare. Du kan beställa tolk i alla situationer när du tycker att tolk behövs.