Kostnader

Vad kostar det att använda tolk?

 Tolkcentralen ger Uppsala läns invånare tolkservice i vardagslivet. Tolkservicen är alltid avgiftsfri för användaren.
All tolkning som Tolkcentralen utför bekostas dock inte av Region Uppsala. Det kan vara t ex

-Arbetslivstolkning (bekostas av arbetsgivaren eller socialstyrelsen)

-Utbildningsinsatser (bekostas av utbildningsanordnaren)

-Myndighetskontakter (bekostas av myndigheten)

 

Har du frågor om vad som gäller för just din beställning är du välkommen att kontakta oss.