Lättläst om Tolkcentralen

Du som har hörselnedsättning, är döv
eller dövblind kan använda tolk från
Tolkcentralen. Tolken använder teckenspråk,
tecken som stöd (TSS) eller skriver till dig.

Om du behöver en tolk vid ett läkarbesök,
föreningsmöte, bröllop eller något annat
kan du beställa tolk av oss.

Det är gratis.

Alla tolkar har tystnadsplikt.

Vid akuta situationer kan du få tolk
dygnet runt, årets alla dagar.

Här beställer du tolk


Vid akut behov av tolk i
nödsituationer under kvällar och helger:
Ring 018-10 08 40