Personal

Vi som jobbar här

 


Fredrik Häggkvist
Enhetschef
018-611 67 33

Therese
Therese Lindström
Samordnare / Föräldrarledig
018-611 67 34

Lisa
Lisa Karlsson
Samordnare / Föräldrarledig

Ewa
Ewa Hill-Lundgren
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Eveliina Kudjoi Porser
Eveliina Kudjoi Porser
Teckenspråkstolk och dövblindtolk


Lena Wilund
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Miriam
Miriam Langeskär
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Jennica
Jennica Sternrud
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Ulrika
Ulrika Hedlund
Teckenspråkstolk och dövblindtolk


Johanna Carlsson
Teckenspråkstolk och dövblindtolk


Camilla Reinholdsson
Teckenspråkstolk och dövblindtolk / Tjänstledig

Hanna
Hanna Magnusson
Skrivtolk och TSS-tolk

Myran
Myran Sandström
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Ida
Ida Sintring
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Birgitta
Birgitta Sandgren
Skrivtolk och TSS-tolk / Taltjänsttolk