Personal

Vi som jobbar här

 


Fredrik Häggkvist
Enhetschef
018-611 67 33

Therese
Therese Lindström
Samordnare
018-611 67 34

Lisa
Lisa Karlsson
Samordnare
018-611 67 34

Pernilla Carlsson Säfvenberg
Samordnare
018-611 67 34


David Oskarsson
Teckenspråkstolk

Ewa
Ewa Hill-Lundgren
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Eveliina Kudjoi Porser
Eveliina Kudjoi Porser
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Ida
Ida Sintring
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Jennica
Jennica Sternrud
Teckenspråkstolk och dövblindtolk


Johanna Carlsson
Teckenspråkstolk och dövblindtolk


Lena Wilund
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Miriam
Miriam Langeskär
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Ulrika
Ulrika Hedlund
Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Hanna
Hanna Magnusson
Skrivtolk och TSS-tolk

Birgitta
Birgitta Sandgren
Skrivtolk och TSS-tolk / Taltjänsttolk