Så här beställer du tolk

Du beställer teckenspråkstolk genom att kontakta oss via;

Telefon: 018-611 67 34
Bildtelefon: uppsala.tolkcentralen@ectalk.se
SMS / 3G videosamtal: 070-322 67 34
E-post: tolkcentralen@regionuppsala.se
Texttelefon: 010-1903790
Fax: 018-55 62 08
   
 

Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger ring 018-10 08 40

När du beställer tolk behöver vi veta:

  • Datum, start- och sluttid samt plats för tolkning.
  • Namn på den eller de som behöver tolk.
  • Beställarens namn och kontaktuppgifter.
  • Vad det är som ska tolkas.

Finns det exempelvis program, manus eller kursprogram för aktiviteten där tolkningen ska ske? Skicka det i så fall med e-post till tolkcentralen före tolkningen. Du kan annars skicka oss kontaktuppgifter till den som är ansvarig för aktiviteten.

Att tänka på vid tolkning: 

  • Prata som vanligt, tolken säger till om det går för fort.
  • Tolken översätter allt som sägs i jag-form.
  • Vänd dig direkt till den du talar med, det är ni två som samtalar.
  • Tolken är neutral och har tystnadsplikt!
  • När uppdraget så kräver, på grund av längd eller svårighetsgrad, turas två tolkar om att tolka.

 

Beställ tolk i god tid!
Glöm inte att avboka tolken! 

Var du än bor i Uppsala län ska du kontakta oss på Region Uppsalas tolkcentral när du behöver tolk. Det gäller även när du behöver tolk på ort utanför Uppsala.