Taltjänst

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk.
Det kan handla om

  • ett otydligt tal
  • svårighet att hitta ord
  • läs- och skrivsvårigheter.

 
Personer som kan ha användning av taltjänst kan till exempel ha afasi, dyslexi, cerebral pares eller neurologisk sjukdom.

En taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt.

Du behöver ingen remiss för att få hjälp med taltjänst. Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar.


Vi erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd

Talstöd

Tolken upprepar det du säger och förtydligar när det behövs. Du kan använda talstöd till exempel vid möten, läkarbesök eller telefonsamtal.

Lässtöd

Tolken läser upp text och förklarar ord och innehåll.

Skrivstöd

Tolken skriver ner det du önskar. Till exempel minnesanteckningar vid möten, att fylla i blanketter eller att skriva brev.

 

Use Google to translate this website