Frågor och svar om taltjänst


Jag talar väldigt otydligt, hur kan ni förstå mig?

Vi måste träffa dig och lära oss ditt sätt att kommunicera. När du och tolken känner att ni förstår varandra kan du prova att använda taltjänst.

Hur går en tolkning till?

Vi anpassar tolkmetoderna efter vad du behöver. Vi kan upprepa och förtydliga det som sägs, skriva minnesanteckningar, styra tempot i samtal och sammanfatta vad samtalet eller en text handlar om.

När kan jag använda tolk?

Du kan få tolk vardagar, kvällar eller helger, men du måste beställa i förväg. Du avgör i vilka situationer du behöver tolk men det kan gälla kontakter med myndigheter, vården, kurser eller föreningsmöten. Du kan få hjälp att skriva ansökningar, fylla i blanketter eller skicka brev. Du kan också få hjälp att läsa brev, protokoll eller att söka efter information.

Måste jag ha läkarintyg för att få använda taltjänst?

Nej, ingen remiss behövs. Du kan ta kontakt med oss och boka en träff där vi berättar hur vi jobbar och du kan beskriva vad du behöver hjälp med.

Kan jag få tolk om jag reser till ett annat landsting?

Ja, du kan få tolk i annat landsting, men du måste alltid beställa taltjänst i ditt eget landsting (Region Uppsala). Verksamhetschefen bestämmer om man får tolk till uppdrag i andra landsting.

Varför frågar ni så mycket när jag beställer tolk?

För att tolken ska få rätt information om uppdraget och komma väl förberedd.

Vart vänder jag mig för att boka tolk?

Då kontaktar du samordningen på Tolkcentralen. Glöm inte att ange att det är taltjänst du vill boka.