Lättläst om taltjänst


Taltjänst är till för personer
som har svårt att tala eller läsa.

Vi på Taltjänst ger stöd till personer
så de kan tala med andra och göra sig förstådda.

Taltjänst kan följa med om du till exempel ska besöka en myndighet,
ett sjukhus eller en förening.

Taltjänst hjälper dig att säga det du vill,
men det är du som bestämmer vad som ska sägas.

Vi kan skriva upp vad andra säger och hjälpa dig
så du får mer tid och hinner säga det du vill säga.

Vi kan hjälpa dig att läsa upp texter
och förklara vad det står.

Vi kan ge dig stöd när du ringer till någon.

Vi kan hjälpa dig att hitta information.

Vi talar aldrig om för någon annan vad du har pratat om.

Taltjänst är gratis.